Gradska Uprava
+381(0)20/313-644
Autobuska stanica Novi Pazar
+381(0)20/318-354
Kulturni centar Novi Pazar
+381(0)20/315-878
Gradska apoteka
+381(0)20/311-939
Bolnica
+381(0)20/314-722
Pošta
+381(0)20/314-244
Sud
+381(0)20/314-391,312-891,312-511 317-551
Vodovod i kanalizacija
+381(0)20/312-273 313-766
JKP ``Čistoća``
+381(0)20/311-816 312-278
Zavod za urbanizam
+381(0)20/312-878 311-640
Gradska toplana
+381(0)20/311-939
Sportski centar
+381(0)20/315-796
Sportski savez Novi Pazar
+381(0)20/312-816
Narodna Biblioteka “Dositej Obradović” u Novom Pazaru
+381(0)20/331-010
Muzej ``Ras`` Novi Pazar
+381(0)20/331-681