Mediji

U opštini Novi Pazar od 9 medija 8 je elektronskih, dok je „Bošnjačka riječ“ jedini štampani medij koji izlazi iz štampe četiri puta godišnje. Osnovna namena svih medija je informisanje javnosti u opštini.
RTS, kao  i RTV Novi Pazar, su u državnom vlasništvu, dok su ostali mediji u privatnom vlas­ništvu. RTV Novi Pazar je regionalna televizija, dok su  sve ostale televizije nacionalnog ka­rak­tera.
Što se tiče pokrivenosti teritorije opštine Novi Pazar sa signalima koje emituju  RTV  sta­ni­ce, ona je, u svim slučajevima, srednja. Od nacionalnih i regionalnih medija, u opštini Novi Pa­zar mo­gu­će je pratiti program RTS, B 92, FOX, AVALA, KOŠAVA – HAPPY, PINK, RTV Novi Pazar.

RTV Novi Pazar Kompleks jezero BB 020/332-002 020/312-735
TVJedinstvo Stevana Nemanje 190 020/332-802 020/312-418
RTS Dopisništvo Šabana Koče 73 020/317-837 020/317-837
Radio Novi Pazar Stane Bačanin 29 020/311-771 020/312-338
Radio 100+ 8.mart bb 020/332-312 020/332-310
JU Radio
Radio AS
Radio HAN
„Bošnjačka riječ“