Važni telefoni

————————————————————————

Centrala SO Novi Pazar 313-644

Gradska apoteka 311-939

Autobuska stanica 25-963, 312-829, 311-920 25-808

Auto moto društvo 25-756,25-590 315-796

Bolnica 314-722 312-816

Vatrogasna služba 311-387, 93 24-941

Policija 314-744, 92 25-430

Pošta 314-244 331-680

Sud 314-391,312-891,312-511 317-551

Vodovod i kanalizacija 312-273 313-766

JKP „Čistoća“ 311-816 312-278

Zavod za urbanizam 312-878 311-640

R.O. za puteve Novi Pazar 316-840

Gradska toplana 311-939

Dom kulture „Oslobođenje“ 25-808

Sportski centar 315-796

Sportski savez 312-816

Vrtić „Mladost“ 24-941

Biblioteka „Dositej Obradović“ 25-430

Muzej 331-680

Agencija za ekonomski razvoj Sandžaka 317-551

Elektroras 313-766

Vojin Popvić 312-278

Ribnjak 311-640

Gradska apoteka

Hoteli, Banje 
—————————————————————————

Hotel Cannes 315-003

Hotel Tadž 316-838, 311-904 312-989

Hotel Vrbak 314-548 312-435

Motel Sopoćani 25-573 25-513

Novopazarska banja 312-648 331-640

Rajčinovića banja 316-840 313-644 lok. 138 25-513

 

Nevladine organizacije 
—————————————————————————

Savez gluvih 316-864

Savez slepih 312-989

Civilni invalidi rata 312-435

Udruženje mentalno retardiranih 25-513

Crveni krst 331-640

Prijatelji dece 313-644 lok. 138

Udruženje Paraplegičara 316-864

Međunarodne organizacije u Novom Pazaru

————————————————————————————

Anadolska fondacija za razvoj 37. Sandžačke divizije 100 Tel: 316-003

Mercy Corps Lug 2 Tel: 316-220

Crveni krst Luksemburga Mehmeda Alibašića bb Tel: 23-206

UNDP Pro program Kragujevačka 1 Tel: 337-300

Verske institucije

————————————————————-

Srpska Pravoslavna Crkva

Mešihat Islamske Zajednice Sandžaka

Medresa

Osnovne Škole

————————————————–

Bratstvo 317-020

A. S. Leso

Đura Jakšić

Jošanica

R. N. Sava

Dositej Obradović

Muzička škola „Stevan Mokranjac“

Jovan Jovanović Zmaj 313-347

Meša Selimović 313-260

Vuk Karadžić 385-710

Stefan Nemanja 316-970

Desanka Maksimović 316-360, 311-779

 

 

Srednje Škole

————————————————————

Gimnazija 331-470

Tehnička škola Kožarsko-tekstilna škola 311-945

Ekonomska škola 312-208 312-799

Visoko školstvo

——————————————————————

Univerzitet u Novom Pazaru (državni) tel: 020/317-752

Rektorat 020/337-669 Fax 020/317-753

Studentska služba 36300 Novi Pazar,

Vuka Karadžića bb www.np.ac.yu

Autobuski vozni red – Međugradski saobraćaj

————————————————————————————

Novi Pazar – Beograd 05:00, 10:00, 11:30, 13:30, 17:30, 24:00, 00:25

Novi Pazar – Skoplje 12:40

Novi Pazar – Podgorica 13:00

Novi Pazar – Priština 06:00

Novi Pazar – Rožaje 07:00, 11:00, 11:30, 19:30

Novi Pazar – Sjenica 11:10

 

Autobuski vozni red – Prigradski saobraćaj

——————————————————————————————

Novi Pazar – Raška 05:45, 06:45, 10:30, 13:15, 14:10, 15:15, 17:15, 19:25

Novi Pazar – Bele Vode 04:45, 06:20, 11:00, 14:50, 19:30

Novi Pazar – Vranovina 04:45, 05:30, 11:30

Novi Pazar – Šaronje 05:30, 06:30, 11:30

Novi Pazar – Vranovina – Šaronje 09:00, 13:15, 15:00, 17:00, 19:30

Novi Pazar – Ribarice 15:00

Novi Pazar – Baćica 06:30, 15:55

Novi Pazar – Delimede 10:30, 13:30, 19:30 radnim danima utorkom i petkom

Novi Pazar – Joše 05:00, 15:00

Novi Pazar – Vitoš 06:30, 15:00

Novi Pazar – Rajetiće 06:30, 15:00

Novi Pazar – Odojeviće 07:30, 16:00

Novi Pazar – Tutin 06:00, 07:30, 09:30, 11:30, 13:00, 11:30, 16:30, 18:30, 20:00

Autobuski vozni red – Gradski saobraćaj

————————————————————————————————————-

Autobuska stanica – Kruševački most 05:40, 06:40, 08:30, 10:30, 11:30,

12:30, 14:20, 15:30, 17:30, 19:30

Autobuska stanica – Kozarevo 05:40, 07:40, 09:20, 13:20, 18:00, 19:20

Autobuska stanica – Tušimska reka 06:45, 11:50, 15:30

Bolnica – Novopazarska banja 05:30, 07:00, 07:30, 09:30, 11:20, 13:20, 15:20,17:20, 19:20

Centar grada – Suva Ćuprija 05:45, 06:45, 08:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Autobuska stanica – Trnava 05:40, 09:40, 12:40, 16:40

Autobuska stanica – Netvrđe 11:40, 19:50

Autobuska stanica – Brđani 06:30, 11:30