image195

Turističko naselje “ Emrović Raj“

Banja 72, 36300, Novi Pazar

Tel: +381 69 288 08 78

e-mail: recepcija@emrovicraj.rs

web: www.emrovicraj.rs


ras-motel-2016-08-20-02

Turističko naselje „RAS“

Pazarište bb, Novi Pazar

Tel. 38120 361 578, 38164 857 52 88

e-mail: pazariste@ad-lipa.rs

web: www.pazariste.rs