google.rs sajam-turizma-instambulPocetkom juna 2006. godine odlukom Skupstine opstine Novi Pazar o osnivanju Opstinske turisticke organizacije “Novi Pazar” i dodeljivanjem prostorija u ul.28.novembra br.27, 07.09.2006 godine,pocela je sa radom Opstinska turisticka organizacija “Novi Pazar”. Krajem 2007.god.stvoreni su adekvatni uslovi za pocetak ozbiljnijeg rada Opstinske turisticke organizacije “Novi Pazar. Nasa opstina poseduje izvanredne turisticke potencijale u skoro svim oblastima turizma a posebno u oblasti kulturnoistorijskog nasledja a ti potencijali su samo jedan od uslova za razvoj turizma kod nas. Zadrzavanje turista poslednjih godina kod nas je veoma kratko pa je potrebno osmisliti dnevni program, turiste zadrzati u gradu i uticati na bolju iskoriscenost potencijala.Turizam u svetu je medju vodecim privrednim granama a nastupajuca godina je po svim merilima godina ulaganja u razvoj turizma. Turizam i poljoprivreda uz privredu mogu postati vodeci nosioci razvoja kako nase opstine tako i celokupne republike Srbije.