https://www.youtube.com/watch?v=xzaAIO7KKxo

Crkva

Svetih apostola

PETRA I PAVLA

Iznad desne obale Deževske reke, nedaleko od njenog ušća u Rašku, u severoistočnom delu Novog Pazara, smeštena je crkva Svetih apostola Petra i Pavla u narodu poznatija kao Petrova crkva.

Play Video

GALERIJA

FRESAKA

Istraži

NAJSTARIJA CRKVA SRBIJE

Na samom ulazu u Novi Pazar, na jednom uzvišenju koje dominira okolinom stoji Petrova crkva, najstariji sakralni spomenik Slovena na Balkanu. Izuzetno značajna za proučavanje istorije sakralne arhitekture, ova građevina predstavlja jedinstveni objekat po svom arhitektonskom sklopu. Kao najstariji spomenik srpske crkvene arhitekture, u svom građevinskom organizmu sadrži ostatke i svedočanstva mnogih epoha.

PETROVA CRKVA

Preostalo fresko slikarstvo Petrove crkve sačuvalo se u nekoliko sloja živopisa. Najstarijem sloju pripada jako loše očuvan živopis zbog strukture fresko maltera u kome se raspoznaju tucani kamen, vrlo malo kreča, a kao vezivni materijal koristila se neka vrsta smole. Najviše se sačuvao u tamburu kupole gde su naslikane scene iz ranog Hristovog života. Ovaj sloj živopisa najverovatnije potiče iz 9. ili 10. veka.

Drugom sloju živopisa pripadaju freske iz oltarskog prostora: medaljon s poprsjem Bogorodice Orante; ispod su četiri figure apostola i, levo i desno, po jedan anđeo. Ovakav program može poticati s južnog dela Apeninskog poluostrva i najverovatnije pripada prvoj polovini XI veka.

Trećem i najmanje očuvanom fresko sloju pripadaju dva oštećena lika sv. arhijereja iz Poklonjenja Agnecu u prvoj prizemnoj zoni oltarske apside, sv. arhanđeo Mihailo u severnom kraju apside, gornji deo lika apostola Petra na severoistočnom pilastru i dugačak grčki natpis 13. i 14. stiha 33. psalma cara Davida ispod poprsja Pantokratora iz XIII veka u kaloti kupole. Freske trećeg sloja nastale su najverovatnije odmah posle živopisanja Đurđevih stupova oko 1180. godine.

Četvrti, najmlađi sloj živopisa, u najvećoj meri se i sačuvao. Ktitor je najverovatnije bio kralj Uroš I i to neposredno po dolasku na presto (1243. godine). Ktitorska kompozicija nalazi se u južnoj konhi, na istočnoj polovini, a na zapadnoj dva lika mučenika, od kojih se sv. Hristofor sačuvao u celini. Raspored živopisa iz XIII veka zasnivao se izgleda na poštovanju rasporeda fresaka iz IX veka. U kaloti kupole je lik Hrista Pantokratora. Ispod njega je friz sa poprsjima starozavetnih proroka i četiri anđela. Oko galerije su scene Cveti na severnoj strani, i Raspeća na istočnoj. Na sastavu svodova četiri konhe bili su naslikani jevanđelisti. Na jugozapadnom pilastru je lik sv. Jovana Milostivog. U zapadnoj konhi su likovi sv. Jefrema Sirina i sv. Pantelejmona. Na istočnom zidu prvobitne male priprate bilo je naslikano Uspenje Bogorodice, a na južnom zidu, iznad prolaza, veliko poprsje sv. Nikole.

Od 1979. godine Petrova crkva se zajedno sa tvrđavom Ras, manastirima Sopoćani i Đurđevi stupovi nalazi na UNESCO-voj Listi Svetske kulturne i prirodne baštine.

Prema predanju crkvu je podigao apostol Tit učenik apostola Pavla. Očuvani živopis predstavlja najstarije srpsko slikarstvo.Istraživanjem je ustanovljeno da se na mestu crkve nalazio ranohrišćanski kulturni objekat, verovatno baptisterijum, zidan u VI veku. Jezgro današnje crkve čine upravo ostaci te najstarije građevine.

To je centralni deo, rešen u obliku krsta-četvorolista, upisanog u kružni zid sa radijalnim zidivima na severnoj i južnoj strani. U ovom tumulu koji potiče iz V veka pre n.e. pronađene su grčke vaze, srebrno posuđe, zlatan nakit, stakleni i cilibarski predmeti i ukrasi koji su od izuzetne naučne vrednosti. Verovatno u vreme kneza

Časlava, kada je Srbija proširila svoje granice i stekla relativnu samostalnost, crkva je temeljno rekonstruisana u svom gornjem delu. Ne izmenivši osnovni kružni oblik prethodne građevine, obnovom je dobila kupolu konstruisanu na trompama, zatim galeriju na spratu, koja prstenasto sasvim obuhvata kube osim istočne strane i druge elemente koji svojom konstrukcijom i oblicima ukazuju na svoje preromansko poreklo iz Primorja.

Na unutrsnjim zidnim površinama crkve nalaze se ostaci fresaka čije poreklo, po prilici, prati hronologiju graditeljskih promena na crkvi. Fond zidnih dekoracija sačinjavaju fragmenti plitko reljefne plastike, za koje se prtpostavlja da potiču iz VIII i IX veka, i još nekoliko slojeva nejednako očuvanih fresaka.

Najstariji sloj očuvan je u tamburu kubeta, ispod tambura i na povoršinama kubičnog postolja. Potiče,verovatno, iz V veka. Nesto bolje očuvani drugi sloj na zidovima apside, gde se razaznaje figura apostola Petra, Bogorodice “Znamenje”, ostaci scene Poklonjenje arhireja i dr.,slikan je krajem XII veka.

U kupoli i potkupolom prostoru, donjoj zoni crkve i unutrašnjoj priprati najbolje je očuvan živopis s kraja XIII veka, koji ima stilskih srodnosti sa freskama u Arilju I kapeli kralja Dragutina na Đurđevim stupovima.

Kao rezultat kasnije obnove nastao je narteks.Obimne prepravke crkva je doživela 1728.godine za vreme Arsenija IV, o čemu svedoči očuvni natpis. Tada su gornji delovi crkve-galerija, svodovi i krov, delimično promenili svoje oblike.

U prvoj polovini XIX veka dozidan je prvougaoni prostor uz celu južnu stranu crkve. Za ovaj spomenik vezani su značajni dogadjaji u istoriji srpskog naroda. U X veku crkva je postala središte episkopije, da bi gotovo kroz čitav srednji vek zadržala ovu ulogu. Po svedočenju starih srpskih biografa, u Petrovoj crkvi je Stefan Nemanja ponovo krsten primivši pravoslavnu veru. Tu je, takođe, odrzan Sabor na kome je Nemanja predao presto svom sinu Stefanu Prvovenčanom. Ovde se Stefan Nemanja zamonačio i dobio ime Simeon.