Skip to main content

Upoznajte naš tim

Turistička organizacija Novog Pazara je javna ustanova koja se bavi propagandom i prezentacijom turističkih potencijala ovog podneblja. Turistička organizacija Novog Pazara je javna ustanova koja je direktni korisnik budžetskih sredstava, a njen osnivač je grad Novi Pazar.

“Turizam i poljoprivreda uz privredu mogu postati vodeći nosioci razvoja kako našeg grada, tako i celokupne republike Srbije.”

Direktor

Dejan Belojica

Master ekonomista

 

Tehnički sekretar

Kata Tiosavljević

 

Šef računovodstva

Amra Sadović

Dipl. ekonomista

 

Analitičar za razvoj i unapređenje turističkog proizvoda – šef odseka

Ljiljana Lešević Lukić

Doktor ekonomskih nauka

 

Analitičar za razvoj i unapređenje turističkog proizvoda

Valdin Hajdarpašić

Diplomirani ekonomista turizma

Analitičar za promociju turističke ponude – šef odseka

Faris Alibašić

Diplomirani inženjer informacionih tehnologija

 

Realizator aktivnosti na projektima u turizmu

Enver Jejna

Diplomirani ekonomista

Realizator aktivnosti na projektima u turizmu

Sanja Milović

Master ekonomista

 

Irfan Nurković

Turistički vodič

Početkom juna 2006. godine odlukom Skupštine opštine Novi Pazar o osnivanju Opstinške turističke organizacije “Novi Pazar” i dodeljivanjem prostorija u ul.28.novembra br.27, 07.09.2006 godine, počela je sa radom Opštinska turistička organizacija “Novi Pazar”.

Krajem 2007.god. stvoreni su adekvatni uslovi za početak ozbiljnijeg rada Opštinske turističke organizacije “Novi Pazar.

Naša opština poseduje izvanredne turističke potencijale u skoro svim oblastima turizma a posebno u oblasti kulturnoistorijskog nasleđa, a ti potencijali su samo jedan od uslova za razvoj turizma kod nas. Turizam u svetu je među vodećim privrednim granama a nastupajuća godina je po svim merilima godina ulaganja u razvoj turizma.

Kontaktirajte nas

Ulica Mitrovačka bb
36300 Novi Pazar

Tel/fax: +381(0)20 338-030
Email: info.tonp@gmail.com

PIB 104704194
Matični broj 17663666
Šifra delatnosti 75130

Turistička organizacija Novi Pazar

Turistička organizacija Novi Pazar

Turistička organizacija Novi Pazar

Turistička organizacija Novi Pazar

Turistička organizacija Novi Pazar

Tourist organization Novi Pazar

Tourist organization Novi Pazar

Tourist organization Novi Pazar

Tourist organization Novi Pazar

Tourist organization Novi Pazar