Skip to main content

Crkva

SVETOG NIKOLE

Crkva Svetog Nikole nalazi se u centru grada Novog Pazara, u gradskoj četvrti zvanoj Varoš-mala. Podignuta je i opremljena u drugoj polovini XIX veka. Pripada Eparhiji raško-prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve.

UTISAK MONUMENTALNOSTI

Duborezbarija ikonostasa i ikone koje su na njega postavljene zadržali su izvorni izgled, a zahvaljujući obnovi povratili su prvobitni sjaj. Duborezni ukras na pregradi izveden je u vidu pozlaćene vegetabilne ornamentike, koja uokviruje svaku ikonu ponaosob.

Arhitektura romantičarskog istorizma

Crkva je građena od 1871. godine. Poznati su podaci koji govore o graditeljima iz Makedonije, Debranima, koji su bili angažovani na izgradnji crkve. Arhitektonski koncept pripada arhitekturi romantičarskog  istorizma, koja je karakteristična za kraj XIX i početak XX veka. Koncipirana je kao monumentalna, podužna, bazilikalna građevina, sa trobrodno rešenim unutrašnjim prostorom, kupolom, galerijom na zapadu i trostrukom apsidom na istoku. Iako jednostavne strukture, dimenzije crkve i celokupna arhitektura ostavljaju utisak monumentalnosti.