Skip to main content
Danas je počela realizacija projekta Ekološko naučni kamp “ Ćirko 2022. „
U sklopu projekta organizovan je za učesnike obilazak muzeja, Stare čaršije, Gradske tvrđave, Altun – alem džamije, manastira Djurdjevi stupovi i Petrove crkve.