Skip to main content

Tim Turističke organizacije Novi Pazar koji je uspešno realizovao projekat „Letnja pozornica u Starom Gradu u Novom Pazaru“. Na slici je i gospodja Fifa Koca , iz udruženja ,,Heklica i hoklica,, naša draga saradnica i prijateljica.