Skip to main content

Turistička organizacija Novi Pazar, uz podršku Ministarstva turizma i omladine kreće u realizaciju projekta „Rekonstrukcija i izgradnja objekata kulturno istorijskih spomenika u Novom Pazaru“ , u okviru koga je i rekonstrukcija Severne tabije novopazarske tvrđave.Prva faza projekta obuhvata sanaciju i konzervaciju Severne tabije i njenih pripadajućih građevina, temelja kule Džephane, barutane i zindana, u cilјu zaštite arhitektonskih i arheoloških ostataka, kao i bezbednosti prolaznika. Pored sanacije i konzervacije otkrivenih građevina planirano je i trajno otklanjanje uzroka statičke destabilizacije unutrašnjeg prostora odbrambenog bedema, odnosno vidlјivih pukotina nastalih pod velikim pritiskom nasute zemlјe koja je posle mnogo godina uklonjena.Inače, Severna tabija sa kulom Džephanom, barutanom i zindanom čini jedinstvenu celinu spomenika kulture – Novopazarska tvrđava koja je pod višestrukim stepenom zaštite (u okviru prostorno kulturno – istorijske celine „Novopazarska tvrđava sa starom čaršijom i kompleksom oko Altun alem džamije“ proglašena je za nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja za RS „Sl. Glasnik SRS“, br.14/79, a kao sastavni deo prostorne kulturno – istorijske celine “Stari Ras sa Sopoćanima” nalazi se na Uneskovoj Listi svetske kulturne baštine. Iz tog razloga, Severnu tabiju i njene pripadajuće građevine neophodno je sanirati i konzervirati autentično sa svim svojim karakteristikama i zadatim ograničenjima.