Skip to main content

Juče su u u saradnji gradske uprave i Tonp u Novom Pazaru, postavljeni  stubovi sa turističkim putokaznim tablama  kod bedema, muzeja, na izlazu nove lučne zgrade kao i kod sibilja na gradskom šetalistu postavljen je i jedan pano sa osnovnim informacijama našeg grada sa jednom sveobuhvatnom , celokupnom  turistickom ponudom grada i turistickom mapom grada.

Po ravilniku o sadržini i načinu isticanja turističke u  signalizacije u pitanju su znakovi -turističke putokazne table koje označavaju pravac puta prema  turističkom odredištu to jest označavaju  kulturno-istorijskih znamenitosti i sve  važne institucije grada na znakovima turističke signalizacije koji usmeravaju i upućuju  turiste uglavnom iz centra grada i pešačke zone ka samom odredistu.

postavljena_turisticka_signalizacijafoto rtvnp.rs

Za nas je najvaznije sto će postavljene turistička putokazne table omogućiti lakše snalaženje posetiocima ili turistima, koji žele da posete najvažnije kulturne, verske, obrazovne, istorijske, sportske i druge  institucije I objekte od posebnog značaja u našem gradu.

Takođe, u ranijem periodu nismo imali ovakav vid signalizacije, tako da su postavljene table u mnogome unapredile i gradsku  infrastrukturu u ovom domenu.