Skip to main content
Potpisan ugovor između Republike Srbije, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Turističke organizacije Novog Pazara za realizaciju projekta “ Izgradnja i rekonstrukcija objekata kulturno-istorijskih spomenika u funkciji razvoja turističke infrastrukture u Novom Pazaru“ vredan 20 miliona dinara.
Ova sredstva su namenjena za drugu fazu investicionog održavanja objekata u kompleksu manastira Djudjevi stupovi sa dogradnjom drvenog trema i za tekuće održavanje južnog bedema gradske tvrdjave u Novom Pazaru.