Skip to main content

Ejup-begov sokak (današnja ulica 8. marta) je pripadao mahali Ćukovac i protezao se od rijeke Raške, sa južne strane, do Gradske klanice (Kanare), sa sjeverne strane, kao granično područje tog dijela grada.

U ovoj ulici su bile nastanjene uglednije i bogatije gradske porodice, sa izuzetkom dijela oko klanice, gdje su stanovali imovinski oskudniji građani. Od uglednijih familija, tu su bili: Osmanbegovići, Idrizovići, Gusinci, Hamzagići, Pećani, Ćilerdžići, Raždaginjci, Dace, Bošnjovići, Čavići, Kavrajići, Buhići, Šahovići, Zatrići, Elmazbegovići, Tokalići, Rahići, Ćurkići i drugi.

Cijelom istočnom stranom sokaka, iza kuća, postojale su prostrane i plodne bašče, prošarane stabljikama raznog voća i zasadima povrća. Bliže rijeci Raški (u blizini sadašnje zgrade Elektrodistribicije) postojalo je uzano sokače, koje je pješački spajalo ulicu i široku obalu rijeke, odnosno drveni mostić koji je vodio na suprotnu stranu (Svojborska i Čerkez mahala, naselje Podbijelje). Sada se tu nalazi Zanatski centar i pijace (robna, voćna i mlječna). Do same obale rijeke Raške i ušća rijeke Jošanice u Rašku, izgrađena je putna infrastruktura regionalnog značaja, sa raskrsnicom i mostovima.

 

Asim Nikšić

Tekst sa pratećom fotografijom prenet iz fotomonografije Asima Nikšića “Moj Pazar, moji ljudi, moje uspomene”

Izdavač, urednik, lektor i korektor: Enes NIKŠIĆ