Skip to main content

TO Novi  Pazar  poziva sve predstavnike turističke privrede u Novom Pazaru da učestvuju u  obuci na temu – primene internet marketinga u promociji turističko-ugostiteljske ponude- koja će biti organizovana u ponedeljak 04.04. 2016 u Sali Kulturnog Centra u Novom Pazaru s početkom u 12 časova. u saradnji sa agencijom Tourism Management and Consulting, specijalizovanom za pružanje usluga internet marketinga malim i srednjim poslovnim subjektima u turizmu.

Seminar će održati direktor agencije Tourism Management and Consulting g-din Milan Stojković.

Po rečima Ljiljane Lešević direktorke  TO Novi Pazar ova obuka ima za cilj da zapošljeni u  mnogim turističkim agencijama, hotelima, hostelima,vlasnici  privatnih vila i seoskih domaćinstva kroz obuku sa stečenim novim veštinama  iskoriste  svu snagu interneta u svoju  korist, zainteresuju  i dovedu nove goste u svoju destinaciju, hotel, kafić, restoran, apartman ili seosko domaćinstvo i budu indirektni patrneri TO Novi Pazar u privlačenju što većeg broja gostiju ,stranih i domaćih turista u  Novi Pazar.