Skip to main content

Džamija

Arap - Hasan Čelebi

Arap ili Hasan Čelebi džamija nalazi se na ulazu u staru novopazarsku čaršiju. Malo je pouzdanih podataka o historiji ove džamije i njenom osnivaču. Poznato je da se ova džamija pominje u popisu iz 1528. godine, što dokazuje da je veoma star kulturno-istorijski spomenik u Novom Pazaru.

HASAN ČELEBI DŽAMIJA

Poznato je da se ova džamija pominje u popisu iz 1528. godine, što dokazuje da je veoma star kulturno-historijski spomenik u Novom Pazaru. U narodu je sačuvana tradicija da je Hasan Čelebi bio Arap, te da se ova džamija naziva i Arap džamija.

Hasan Čelebi ili Arap džamija

Hasan Čelebi ili Arap džamija ima jedinstvenu dispoziciju u odnosu na položaj ostalih džamija na svojim parcelama. Okružen je nizom trgovačkih i zanatskih radnji koje čine čitav blok, određen pravcima današnjih ulica 1. maja i 7. jula. Veza sa prodavnicama je napravljena na poseban način. Vanjski izgled predstavlja skladnu cjelinu nad kojom se ne ističe glavni dio džamije. Naknadno dograđene radnje oko džamije povezane su u krovovima u velikim masama, ostavljene dubokim strehama nad zidovima. Svi prozori su pravougaoni, bez ukrasnih elemenata.