https://www.youtube.com/watch?v=OFwsGCfbZnM

Manastir

SOPOĆANI

Na zapadnom obodu doline rijeke Raške, pored samog izvora riijeke, među visokim i nerodnim brdima, s pretećim kamenim liticama, kralj Uroš I (1243-1276) je, po ugledu na slavne pretke, podigao sebi grobnu crkvu posvjećenu Svetoj Trojici. Naziv “Sopoćani” manastir je dobio po staroslovenskoj riječi “sopot”, što znači izvor.

Play Video

GALERIJA

FRESAKA

Istraži

BISER HRIŠĆANSKE ARHITAKTURE

Manastir je, u okviru cjeline Stari Ras sa Sopoćanima, upisan u Listu Svjetske kulturne i prirodne baštine UNESCO-a 1979. godine.
Živopis crkve ubraja se u najimpresivnija ostvarenja vizantijskog fresko-slikarstva, koji na monumentalan način dočarava ličnosti i događaje iz hrišćanske historije. Sopoćanske freske, nastale u drugoj polovini 13. vijeka, predstavljaju vrhunac jednog klasičnog stila čije su osnovne kategorije bile harmonija i ljepota

Manastir Sopoćani

Na udaljenosti 16 kilometara od Novog Pazara, na izvoru Raške, nalazi se manastir Sopoćani.Kao zadužbina kralja Stefana Uroša I (1242-1276) Sopoćani su nastali najvjerovatnije između 1263. i 1268. god. Od nekada većeg manastirskog kompleksa, koji je sačinjavalo više građevina (trpezarija, konaci I sl.), do danas je očuvana crkva Sv. Trojice, čiji je sadašnji izgled plod djelimične obnove iz vremena 1926-1929. god.

Crkva je jednim djelom srušena krajem XVII veka u događajima pred veliku seobu Srba, ali su sačuvane freske izuzetne ljepote i vrijednosti koje predstavljaju vrhunac srpskog i vizantijskog carstva.

Po arhitektonskoj zamisli crkva pripada klasičnim rješenjima Raške graditeljske škole. U osnovi je jednobradna građevina koja se na istoku završava polukružnom apsidom širine broda. Južno i sjeverno od apside su pravougaone prostorije đakonikona i proskomidije. Centralni prostor na bočnim stranama proširen je dvjema pravougaonim pevnicama, a na zapadnoj strani dignuta je prostrana priprata sa dvje bočne kapele. Nad središnjim djelom hrama uzdiže se cilindrična kupola sa osam prozora, koja je postavljena na kubičnom postolju.

Svojim spoljašnjim izgledom crkva se unekoliko razlikuje od ranijih hramova Raške škole, pošto ostavlja utisak trobrodne bazilike. Ovakvom izgledu doprinele su intervencije u XIV vijeku, kada su zatvoreni prostori između pjevnica i kapela priprate nad kojima je bio samo svod. Krajem XIII vijeka dograđena je na zapadnoj strani velika otvorena spoljna priprata sa visokom trospratnom kulom-zvonikom na pročelju. Crkva je zidana tesanom sigom sa elementima koji ukazuju na romanski način građenja .

Kralj Uroš I, sin Stefana Prvovenčanog i unuk Nemanjin, bio je vješt i sposoban vladar. Mudrom politikom utvrdio je granice svoje zemlje, sukobljavajući se sa susjedima ili sklapajući sa njima saveze. Ojačao je moć vladara, razvio crkvenu organizaciju i utvrdio kult Nemanje i Save, rodonačelnika dinastije i osnivača samostalne crkve.

KRALJ UROŠ I

(1243-1276)

Prema Uroševoj želji, hilandarski jeromonah Domentijan napisao je žitija Svetog Simeona i Svetog Save, djela koja pripadaju najvećim ostvarenjima srpske srednjovekovne književnosti. Svetog kralja su u plemenitim nastojanjima slijedili ljudi oko njega: supruga Sveta kraljica Jelena započela je crkvu Blagoveštenja u manastiru Gradcu, građevinu skladnih razmera u spoju raških i gotskih oblika.

Krunu duhovnog i kulturnog pregalaštva tog doba predstavlja zadužbina kralja Uroša – manastir Sopoćani.

U unutrašnjosti crkve, stroge i jednostavne arhitekture, sačuvana je neobična, zanimljiva i dragocjena galerija srpskog zidnog slikarstva u kome se monumentalni stil XIII vijeka razvio do vrhunca.

MONUMENT ALNOST IZRAZA

Freske u naosu i oltaru, po svojim umjetničkim vrijednostima i stilskim osobenostima, spadaju  među najznačajnija ostvarenja svoga vremena u Evropi. Tematski i ikonografski sopoćanske freske u naosu i oltarskom prostoru drže se utvrđenih obrazaca vizantisjke umjetnosti XIII vijeka.

Zasnovane na jednostavnom i sažetom prikazu velikih praznika, odabranih događaja iz Hristovog života, i pojedinačnih figura svetitelja. Freske u centralnom dijelu hrama teže ka monumentalnosti i koherentnosti izraza proisteklom iz duboke privrženosti  idealima neprolazne i vječite antičke ljepote.

Sopćanski hram posvećen je Svetoj Trojici i izgrađen u duhu ranije srpske arhitekture – svojom osnovom i prostorom skoro doslovno ponavlja Žiču, ali je i nadmašuje veličinom i visinom. Sopoćanska crkva, zidana pravilnim slaganjem kvadara od sige, ima izgled trobrodne romaničke bazilike, sa masivnim kupolom nad središnjim dijelom naosa i visokim zvonikom na zapadnoj strani.

RAŠKA ŠKOLA

Romanski način građenja.

Građevina je strogih oblika, upečatljivih obrisa i prostrane, dobro osvijetljene unutrašnjosti. Jednostavnost i skladnost u oblikovanju arhitektonskih masa, bitna je za spomjenike raške škole XIII vijeka.