Skip to main content
https://www.youtube.com/watch?v=obxZt6e0Hwc&ab_channel=ZijancerNoviPazar

Spomenik

STARI RAS

Stari Ras je srednjovekovni kompleks spomenika koji se nalazi na mestu gde su se spajali putevi sa zapada i juga i vodili dalje na istok. Tokom jednog milenijuma, tu su se smenjivale razne vojske i države, a značaj grada je vremenom rastao i opadao.

Play Video

SREDNJOVJEKOVNI SPOMENIČKI KOMPLEKS

Kompleks se sastoji od nekoliko spomenika, a najznačajniji lokaliteti obuhvaćeni istraživanjem su: Gradina na Pazarištu sa Podgrađem, Trgovište, Gradina u Postenju, Reljina gradina, crkva u Naprelju i latinska crkva u Postenju. Varošica na Pazarištu sa Trgovištem, zajedno sa obližnjim manastirom Sopoćani, manastirom Đurđevi Stupovi i crkvom Svetih apostola Petra i Pavla svedoče o veličini i značaju Rasa u srpskoj srednjovekovnoj državi.

Stari Ras

Ostaci Starog Rasa nalaze se na lokalitetu Gradina u Pazarištu sa donjim gradom Trgovištem, koje se nalazi 11 km zapadno od Novog Pazara u blizini manastira Sopoćani. Poslednjih godina pokrenuta su istraživanja kojima se pokušava dokazati da je prava lokacija grada tvrđava Gradina u Postenju, koja se nalazi 2 km od Novog Pazara. Naziv Ras najvjerovatnije potiče od imena tvrđave Arsa, koju pominje vizantijski istoričar Prokopije u 6. vijeku. Srpska srednjovekovna država dobila je naziv Raška po imenu grada, koje je kasnije korišćeno kao ekvivalent imenu Srbija.