Skip to main content

Crkva

SVETOG NIKOLE

Crkva Svetog Nikole nalazi se u centru grada Novog Pazara, u naselju Varoš-mala. Sagrađena je i opremljena u drugoj polovini 19. veka. Pripada Eparhiji raško-prizrenskoj Srpske pravoslavne crkve.

UTISAK MONUMENTALNOSTI

Drvorez ikonostasa i ikona postavljenih na njemu zadržali su prvobitni izgled, a zahvaljujući restauraciji povratili su svoj prvobitni sjaj. Rezbareni ukras na pregradi izveden je u vidu pozlaćene biljne ornamentike, koja uokviruje svaku ikonu pojedinačno.

Arhitektura romantičarskog istorizma

Crkva je sagrađena 1871. Poznati su podaci o graditeljima iz Makedonije, Debranima, koji su bili angažovani na izgradnji crkve. Arhitektonski koncept pripada arhitekturi romantičnog istoricizma, koji je karakterističan za kraj 19. i početak 20. vijeka. Zamišljena je kao monumentalna, izdužena, bazilika građevina, sa trobrodom unutrašnjeg prostora, kupolom, galerijom na zapadu i trostrukom apsidom na istoku. Iako jednostavne strukture, dimenzije crkve i cjelokupna arhitektura ostavljaju dojam monumentalnosti.