https://www.youtube.com/watch?v=Au4_hoTxLaI

Džamija

ALTUN ALEM

Altun Alem džamija iz XVI vijeka, djelo je čuvenog neimara Muslihudina Abdulganija. Predstavlja jednu od najljepših građevina islamskog graditeljstva u Srbiji. Nalazi se u Ulici Prvog maja, kojom je nekada  prolazila carska džada, put prema Mitrovici, Skoplju i Istanbulu.

Play Video

GALERIJA

Istraži

TEKOVINE BRUSANSKE ARHITEKTURE

Džamiju su zidale dvije grupe majstora. Jedni su obavili zidarske radove na samoj građevini, dok su minare, oblaganje fasade trijema i plastičnu dekoraciju uradila majstori zvani taščije.

TRI PAŠINE ĆERKE

Uobičajeno je bilo da se oko lijepih, osobito sakralnih objekata, prepričavaju legende pa je tako i za Altun-alem džamiju vezana jedna od njih. Altuna, Hadžira i Halima, tri pašine ćerke, lepotice kao dženetske hurije, rođene su i rasle u Novom Pazaru. Zbog ljepote, bogatstva i ugleda što su posjedovale ove tri sestre, niko se nije usudio da ih zaprosi, »jer one su bile rođene samo za Stambol«, za carske saraje, a ne za Novi Pazar. Dani su tekli, vrijeme prolazilo i činilo svoje, a tri pašine ćerke, tri lepotice, ostaše neudate.

U godinama pred smrt dogovorile su se da svoje silno bogatstvo ostave u dobrotvorne svrhe. Altuna je dala sredstva da se izgradi džamija i da nosi njeno ime pa otuda Altun- alem džamija. Hadžira je dala zemlju za gradsko groblje u jugozapadnom dijelu grada pa se taj dio tada nazvao Hadžet. Najmlađa od sestara Halima dala je sredstva za izgradnju česme u gradu i ta česma se i danas zove Halimača.

Za ktitora Altun Alem džamije smatra se Muslihedin Abdul Gani, poznatiji kao Mujezin hodža Al Medini. O tome svjedoči očuvana zadužbinska povelja iz koje se vidi da je on, pored objekata u drugim krajevima, u Novom Pazaru sagradio još i mekteb u dvorištu Altun-alem džamije, tri kuće za stanovanje imama, han, nekoliko dućana pored hamama i sedam mlinova. Graditelj džamije nije bio samo imućan, već i učen čovek. To dokazuje njegovo zvanje – mevlana, počasno zvanje koje su nosili poznati učenjaci i filozofi.

Altun-alem džamija je u arhitektonskom smislu ubjedljivo najvrijednija od svih novopazarskih džamija. Altun- alem džamija spada u red manjih jednoprostornih kupolnih džamija sa dvotravejnim tremom. Molitveni prostor pokriva niska i prostrana kupola. Prelaz iz kvadratne osnove u kružni prsten tambura izveden je pandantifima, čije ivice ocrtavaju plitki i u temenu prelomljeni luci. Unutrašnji prostor osvjetljen je sa po 4 prozora na svakom od obimnih zidova, osim prema trijemu gdje postoji samo jedan. U tamburu kupole su još tri prozora. Zidovi su rađeni u alternaciji kamena i opeke i spolja djelimično malterisani, vjerovatno na mjestima gdje je zidanje bilo loše ili su vršene popravke. Ti djelovi fasada su tako obrađeni da imitiraju pravilno smjenjivanje kamena i opeke, koje je na pojedinim mjestima očuvano u izvornom stanju. Obrada vrata i prozora je bez dekorativnih elemenata, jedino je kamen nešto bolji i preciznije klesan. Vijenac pod krovom sastoji se od dva reda zupčasto složenih opeka. U enterijeru je od tog kamena isklesan jednostavan mimber i lijepo profilisan okvir mihraba sa nišom koja se završava stalaktitnim ukrasima. Mahvil je postavljen cijelom dužinom sjeverozapadnog zida, a izveden je od drveta.

Vrijeme izgradnje Altun-alem džamije datira između 1516. i 1528. godine. Ktitor je Muslihedin Abdul Gani, poznatiji pod imenom Mujezin hodža Al Medini. Njegovo ktitorstvo potvrđuje zadužbinska povelja. Osnova džamije je jednoprostorna kupolna građevina sa dvotravejnim trijemom natkrivenim dvjema kupolama. Ovaj tip džamije nije karakterističan na našem prostoru, već je utjecaj prenijet iz osmanskih centara poput Jedrena i Istanbula. Spomenik je kulture od izuzetnog značaja.