Skip to main content
Banjsko i klimatsko lečilište Srbije

NOVOPAZARSKA BANJA

Novopazarska Banja je bila poznata još starim Rimljanima, a u prošlom vijeku je u balneološkoj literaturi spominjana po ostacima rimskog toplog kupatila. Leži na 504 m nv, te spada među banje sa većom nadmorskom visinom. Geografski položaj joj je povoljan. Preko Novog Pazara, dobro je povezana s Raškom, Kosovskom Mitrovicom i Kraljevom.

Tradicionalno kupatilo

HAMAM

Hamam, poznat i kao turski hamam ili tursko kupatilo, je bliskoistočna varijanta parne kupke koja se može kategorizovati kao parni "rođak" saune. Iako su prvi hamami poticali iz Arabije i kultura kupatila bila centralni deo rimskog života, Turska je popularizovala tradiciju i najčešće je povezana s njim.

Kaptirali Rimljani

Termomineralne izvore Novopazarske Banje prvi su kaptirali Rimljani. U srednjem vijeku banja je pripadala manastiru Đurđevi stupovi i bila u sastavu župe Brvenik.

Novi naziv Ilidža

Za vrijeme Turaka dobija naziv Ilidža, ali je izvjesno vrijeme bila napuštena. Iz 1611. godine postoji zapis francuskog putopisca Lefevra, samo o prirodnim izvorima tople vode, ali ne i o banjskim objektima.

XVII vek obnovljna banja

U XVII vijeku Turci joj posvjećuju veću pažnju. Na ostacima rimskog kupatila, Turci su sagradili dva kupatila i nešto dalje karavan-saraj za smještaj posjetilaca.

Podigao Hafiz Ahmed-paša

STARA NOVOPAZARSKA BANJA

Iz natpisa se vidi da je hamam u Novopazarskoj Banji sagrađen
hidžretske 1002. godine, odnosno 1593/1594. godine.

Prirodni ljekoviti faktor

LIJEČENJE I PREVENCIJA BOLESTI

U balneoterapijske svrhe voda Novopazarske Banje se koristi kao dopunski prirodni ljekoviti faktor za liječenje različitih vrsta reumatizma, išijasa, sportskih i drugih povreda, kožnih bolesti, ginekoloških poremećaja, stanja poslije moždanih udara, dijabetesa i sl.

Pripada Rogozničkoj grupi

BALNEOLOŠKI CENTAR

Rogozničkoj grupi balneoloških centara pripada Novopazarska Banja, koja se nalazi u slivu rijeke Raške, lijeve pritoke Ibra. Razvila se na nadmorskoj visini od 500 m, 20 km zapadno od centralnog dijela Kopaonika i gotovo isto toliko od glavnog grebena planine Rogozne. Od Novog Pazara je udaljena 3 km, Raške 21 km, Rožaja 65 km, Kosovske Mitrovica 87 km i Kraljeva 100 km.

Termalna banja

RAJČINOVIĆA BANJA

Rajčinovića banja je termalna banja u sklopu hidrogeotermalnog sistema Novopazarske Banje. Banja se sastoji od tri topla izvora. Voda iz bunara u bazenu ima temperaturu 30 °C, iz prve bušotine 42 °C, a iz druge na dubini od 40 m 38 °C. Kombinovanom upotrebom ovih voda i prirodnim hlađenjem može se postići pogodno termičko stanje bez vještačkog hlađenja, što uvećava terapeutsku vrijednost ovih voda. Kapacitet ovih bunara u vrijeme zimske sezone je veći ali je mineralizacija vode manja i opada s povećanjem kapaciteta. Za vrijeme ljeta je veoma mali kapacitet, a mineralizacija veća.
Rajčinovića banja se preporučuje za liječenje oboljenja organa za varenja, jetre i žučnih puteva, bubrega i mokraćnih puteva, poremećaja crijeva, ukoliko su sekundarni određenim poremećajima jetre i cijreva, kao i poremećaji metabolizma i šećerna horisturična i aksolomična dijateza.
Rajčinovića banja se preporučuje za lečenje oboljenja organa za varenja, jetre i žučnih puteva, bubrega i mokraćnih puteva, poremećaji creva, ukoliko su sekundarni određenim poremećajima jetre i creva, kao i poremećaji metabolizma i šećerna horisturična i aksolomična dijateza.

Banjski turizam

WELLNES I SPA PROGRAM

Novopazarska Banja je prepoznatljiva po Specijalnoj bolnici, ali se sve više razvija u banjski turistički centar, šire ponude za odmor i rekreaciju. Proširivanjem banjskih funkcija i razvoj više vrsta turizma i šireg obuhvata prostora bogatog prirodnim i antropogenim turističkim vrijednostima, formira se bogata turistička ponuda ovakvog vida odmora i relaksacije centralnog dijela Kopaonika i gotovo isto toliko od glavnog grebena planine Rogozne. Od Novog Pazara je udaljena 3 km, Raške 21 km, Rožaja 65 km, Kosovske Mitrovica 87 km i Kraljeva 100 km.