KULTURNI CENTAR NOVI PAZAR

Najznačajnija institucija koja organizuje mnoge kulturne delatnosti, kulturno – zabavni život, književnu delatnost i kulturno zabavni život omladine.
Galerija “ Sopoćanska viđenja“ omogućava kontakte i upoznavanja sa delima najpoznatih naših i stranih umetnika.

kcnovipazar.com prostor DSC_0319 copy-2c5eb8de5e

◊ LIKOVNA KOLONIJA „SOPOĆANSKA VIĐENJA“ – „Sopoćanska viđenja“ je tradicionalna manifestacija delom internacionalnog značaja koja našem kraju daje značajnu kulturnu dimenziju, posebno onu likovnu. U okviru “ Sopoćanskih viđenja“ postoje: Likovna kolonija koja se održava od 1-15 jula svake godine, i škola starih slikarskih tehnika koja ima za cilj da obuči slikare u kopiranju srednjovekovnog fresko-slikarstva. Simpozijum književnih, likovnih i drugih kritičara održava se svake godine krajem juna na temu „Tradicija i savremenost“ (DECEMBAR)


◊ LIKOVNA KOLONIJA „SANDŽAK INSPIRACIJA UMJETNIKA (OKTOBAR) – realizacija izložbi i afirmacija likovnog stvaralaštva Sandžaka


◊ DANI KOMEDJE SEMIRA GICIĆA (FEBRUAR)


◊ KNJIŽEVNA NAGRADA „ALADIN LUKAČ“ (JANUAR)


◊ NAGRADA ZA DOPRINOS KULTURI „AHMED VALI“ (JANUAR)


◊ VEČE PLESA U KONCERTNOJ DVORANI (JANUAR)


◊ FESTIVAL KOMEDIJE NA SCENI KULTURNOG CENTRA (JANUAR)zalosna svadba..regionalno pozoriste 206


◊ VEČE POEZIJE NA ENGLESKOM JEZIKU (FEBRUAR)


◊ FESTIVAL STVARALAŠTVA MLADIH (MART)


◊ MUZIČKI FESTIVAL STARI GRAD (AVGUST) –okuplja značajan broj poznatih grupa i pojedinaca iz svih oblasti muzičkog delovanja sa ovih prostora
Iako postoje brojne kulturne manifestacije, postojeća ponuda ne zadovoljava potrebe lokalnog življa. Kulturno-umetnički život je uglavnom neorganizovan, bez dovoljno inicijative i prostora za njegovo odvijanje.


 

MUZEJ “RAS”

Narodni muzej u Novom Pazaru je komplesnog tipa u kojem su zastupljena istorija, etnografija, i arheologija. Arheološko odeljenje uglavnom čine eksponati iz srednjeg veka nađeni na Rasu i drugim lokalitetima, mada ima i eksponata iz praistorije i rimskog perioda. Osobenost arheološkog odeljenja čine zbirka novca iz doba Nemanjića koja je jedinstvena u zemlji.

◊ NOĆ MUZEJA (MAJ)


◊ MUZEJ SRBIJE „10 DANA OD 10 DO 10“ (MAJ)


GRADSKA BIBLIOTEKA “ DOSITEJ OBRADOVIĆ“

Biblioteka je najstarija kulturna institucija u gradu, nosilac i organizator određenih kulturnih zbivanja ovog kraja. Danas ima 70.000 knjiga i 9 isturenih odeljenja na seoskom području.

◊ „ZAVIČAJ SE ČUVA PESMOM“ – TAKMIČENJE RECITATORA (MART)


◊ „FEMILI“ – KNJIŽEVNI SUSRET PISACA NACIONALNIH MANJINA U SRBIJI (OKTOBAR)


◊ DODELA NAGRADA ZA LIKOVNI KONKURS – NA DEČIJEM ODELJENJU (DECEMBAR)


◊ „PRIČA IZ MOG ZAVIČAJA“ – KONKURS ZA KRATKU PRIČU (DECEMBAR)

 

ISTORIJSKI ARHIV „RAS“

 

Istorijski arhiv Ras je mlada institucija formirana 1976. godine ali je zato veoma bogata istorijskom građom. U njemu se nalaze bogati fondovi, posebno građa iz turskog perioda, gde ima dokumentacije iz XVII veka. Arhiv čuva, sređuje i publikuje građu. Nalazi se u ulici Oslobođenja 23.