TO NOVI PAZAR USPEŠNO PREDSTAVILA GRAD NA SAJMU U ISTANBULU

Turistička organizacija Novi Pazar je u petak u terminu od 14 sati, na štandu po drugi put  na Medjunarodnom Sajmu turizma u Istanbulu EMIT 2016 predstavila turističku ponudu grada Novog Pazara. Interesovanje za ponudu grada je ogromno što pokazuje veliki broj upita na štandu kako od poslovnog sveta tako i od publike. Za predstavnike medija, tur operatera, ljudi iz privrede, političkog i sveta kulture, drugog dana sajma organizovan je Happy Hour na kojem su predstavljeni gastronomski specijaliteti našeg kraja i posetiocima deljen poseban promo materijal  pripremljen za ovu priliku. Posećenost dogadjaju je bila velika a prisutnima se obratila direktorka TO Novi Pazar LJiljana Lešević predstavivši ponudu grada Novog Pazara i pozvavši prisutne da posete Novi Pazar i sami se uvere u našu atraktivnu  turističku ponudu.

image-926a8b7b3468cf1e64cd64ec390e863101c70563c5612fcb9e5614247410a3ac-V

Tokom prezentacije ponude Novog  Pazara i  hotelsko – ugostiteljske ponude preduzeća AD Lipa i Dragolovčanin  ND posetioci su imali priliku da vide promo film TO Novi Pazar i sami se uvere u njegove lepote. Pomoćnik gradonačelnika Faruk Suljević je ovim povodom i dao izjave za World Travel Channel i Tek Rumeli Tv.

image-d09a9bcf0f5d11b94b9eb7f453121f81b3223bd26e1c43dae81c7e24403ac475-V

Štand Srbije su posetili Generalni   konzul Republike  Srbije u Istanbulu  Zoran Marković i ekonomski savetnik u generalnom konzulatu Srbije u Istanbulu Filip Šanović  zadržavši se u razgovoru sa pomoćnikom gradonačelnika Farukom Suljevićem, direktorkom TO Srbje Marijom Labović i direktorkom TO Novi Pazar  Ljiljanom Lešević.

image-8f93845eeb02e7ae538eff06a4690e2e255335d70616f3756c81e585ed6e55ed-V

Generalni konzulat Republike Srbije u Istanbulu je izrazio zadovoljstvo odličnim zajedničkim predstavljanjem TO Srbije, TO Beograda i TO Novog  Pazara.  Zahvaljujući prisustvu i promotivnim aktivnostima u proteklih par godina, rezultat je pojačana vidljivost Srbije  kao kvalitetne turističke destinacije na turskom trzištu.

Danas i trećeg dana Sajma u Istanbulu zabeležena je do sada  očekivno velika i više nego zadovoljavajuća   posećenost  našem  štandu.

 

INFORMATIVNA SLUŽBA

TO NOVI PAZAR

30.01.2016.

UČEŠĆE TO NOVI PAZAR NA SAJMU TURIZMA U ISTANBULU – EMITT

 TO Novi Pazar će uz pomoć lokalne samouprave po drugi put  nastupiti na Sajmu turizma u Istanbulu, jednom od pet najvećih sajmova na svetu, u periodu od 28.01. do 31.01.2016.godine.

Predstavljanje celokupne  turističke ponude i turističke privrede grada Novog Pazara  će biti realizovano na štandu TO Srbije, gde će još nastupiti TO Beograda i TO Novog Sada pod sloganom „SRBIJA – JEDINSTVENA DESTINACIJA ZA ODMOR“.

google.rs emitt_logo

Zahvaljujući velikoj podršci Nacionalne turističke organizacije Srbije, TO Novi Pazar će u petak 29. januara od 14. časova u pres – sali Sajma, u saradnji sa dijasporom, imati posebnu prezentaciju u vidu degustacije tradicionalne kuhinje i promocije kulture i običaja našeg kraja spletom folklornih igara

U ime TO Novi Pazar se zahvaljujem i veoma nam je drago što su TO Srbije  i TO Beograda prepoznali u nama pravog i ozbiljnog  partnera za objedinjen-zajednički  nastup u cilju promocije Srbije kao  turističke destinacije sa svojim specifičnostima i posebnostima u cilju povećanju broja posete turista iz Turske Srbiji, Novom Pazaru  i ovom delu regiona.

Ovom prilikom  pozivamo i sve one koji se u periodu od 28.01. do 31.01.2016.godine  nađu u Istanbulu da posete zajednički štand Srbije u Hali 2.

 

 

Novi Pazar                                                       Direktor  TO Novi Pazar

26.01.2015.                                              master ekonomista Ljiljana Lešević

 

Dočekajmo zajedno Novu 2016. godinu sa grupom „Miligram“

 

google.rs zetra

Pozivam svoje sugradjane, koji se odluče za proslavu Nove godine na otvorenom, da u novogodišnjoj noći na gradskom šetalištu u organizaciji grada
prisustvuju koncertu grupe „Miligram“ s početkom u 21 čas. Očekujemo veliki broj turista iz zemlje i inostranstva i garantujemo dobru zabavu.

U svoje ime i u ime TO Novi Pazar svim sugradjanima čestitam predstojeće novogodišnje i božićne praznike uz želje da nam predstojeća 2016. godina u svakom
pogledu bude lepša i bolja od prethodne.

S poštovanjem direktor TO Novi Pazar

master ekonomista Ljiljana Lešević

Postupak javne nabavke male vrednosti (poziv i dokumentacija)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Naziv naručioca: Turistička organizacija Novi Pazar

Adresa naručioca: 28. novembra br.27, 36300 Novi Pazar

Internet stranica naručioca: www.tonp.rs

Vrsta naručioca: Ustanova

Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

Vrsta predmeta: Radovi

Radovi: Tekuće održavanje manastira Đurđevi stupovi u Novom Pazaru, broj 022-43/15; 45454000 radovi na rekonstrukciji.

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Sa Portala javnih nabavki i sa internet stranice Turistička organizacija Novi Pazar (www.tonp.rs) i preuzimanjem u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove Odsek za javne nabavke kancelarija br.48.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda broj 022-43/15; – Tekuće održavanje manastira Đurđevi stupovi u Novom Pazaru – Ne otvarati” na adresu: Gradska uprava Novog Pazara, Stevana Nemanje br.2, 36300 Novi Pazar, Odsek za javne nabavke ili lično u zgradi Gradske Uprave u prizemlju – Uslužni centar šalter br.2. Na drugoj strani koverte, ponuđač upisuje svoje podatke i broj telefona. Ponuđač je u obavezi da overi pečatom svoje firme drugu stranu koverte u kojoj je ponuda. Rok za podnošenje ponuda je 01.10.2015.god. do 14.00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti obavljeno 01.10.2015.god. u Gradskoj upravi u kancelariji br.48 II sprat u 14,15 časova. Otvaranje ponude je javno za sva zainteresovana lica. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda. Aktivno učešće prilikom otvaranja ponuda imaju pravo samo ovlašćeni predstavnici pristiglih blagovremenih ponuda. Rok za donošenje odluke: 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt: Odsek za javne nabavke, tel:020/313-644 lok:148

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Konkursna dokumentacija br.022-43-15