Postupak javne nabavke male vrednosti (poziv i dokumentacija)

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Naziv naručioca: Turistička organizacija Novi Pazar

Adresa naručioca: 28. novembra br.27, 36300 Novi Pazar

Internet stranica naručioca: www.tonp.rs

Vrsta naručioca: Ustanova

Vrsta postupka javne nabavke: Postupak javne nabavke male vrednosti

Vrsta predmeta: Radovi

Radovi: Tekuće održavanje manastira Đurđevi stupovi u Novom Pazaru, broj 022-43/15; 45454000 radovi na rekonstrukciji.

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora: Najniža ponuđena cena.

Način preuzimanja konkursne dokumentacije: Sa Portala javnih nabavki i sa internet stranice Turistička organizacija Novi Pazar (www.tonp.rs) i preuzimanjem u Gradskoj upravi za izvorne i poverene poslove Odsek za javne nabavke kancelarija br.48.

Način podnošenja ponude i rok za podnošenje ponude: Ponuda se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom “Ponuda broj 022-43/15; – Tekuće održavanje manastira Đurđevi stupovi u Novom Pazaru – Ne otvarati” na adresu: Gradska uprava Novog Pazara, Stevana Nemanje br.2, 36300 Novi Pazar, Odsek za javne nabavke ili lično u zgradi Gradske Uprave u prizemlju – Uslužni centar šalter br.2. Na drugoj strani koverte, ponuđač upisuje svoje podatke i broj telefona. Ponuđač je u obavezi da overi pečatom svoje firme drugu stranu koverte u kojoj je ponuda. Rok za podnošenje ponuda je 01.10.2015.god. do 14.00 časova.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda će biti obavljeno 01.10.2015.god. u Gradskoj upravi u kancelariji br.48 II sprat u 14,15 časova. Otvaranje ponude je javno za sva zainteresovana lica. Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda. Aktivno učešće prilikom otvaranja ponuda imaju pravo samo ovlašćeni predstavnici pristiglih blagovremenih ponuda. Rok za donošenje odluke: 10 dana od dana otvaranja ponuda. Kontakt: Odsek za javne nabavke, tel:020/313-644 lok:148

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA – Konkursna dokumentacija br.022-43-15

Novi Pazar u najpoznatijem turističkom vodiču na engleskom jeziku – Eyewitness Guide

Turistička organizacija Srbije učestvuje u  izdavanju najpoznatijeg turističkog vodiča Eyewitness Guide na engleskom jeziku u izdanju renomiranog izdavačka DK (Dorling Kindersley) iz Londona.

Turistički potencijali Novog Pazara naći će se sledeće godine u istoimenom turističkom vodiču. Tim povodom u Novom Pazaru boravio je autor turističkih vodiča i jedan od urednika gdin Matt Willis, čiji je domaćin bila Turistička organizacija Novi Pazar. On je prvi put u ovom gradu i rekao je da je fasciniran pozitivnom energijom koja vlada u Novom Pazaru, pa će, kako je istakao, značajan deo vodiča koji će se naći na policama u knjižarama u celom svetu biti posvećen kulturi, hrani, običajima i kulturno istorijskim spomenicima upravo iz Novog Pazara.

Gdin Matt je posetio naše najatraktivnije turističke ambijentalne celine  i upoznao se sa kompletnom turističkom ponudom, domaćom kuhinjom i smeštajnim kapacitetima. Ovim je Turistička organizacija Novi Pazar zaokružila promociju turističkih potencijala Novog Pazara u izdanjima turističkih vodiča na najzastupljenijim svetskim jezicima.

Pogledajte prilog RTVNP:

facebook.com 11903864_10207898844971787_6197023607102092518_n

 

 

Promotivna kampanja „Moja Srbija“

Počela promotivna kampanja „Moja Srbija“

5

U saradnji sa partnerima na lokalnom nivou, turističkim organizacijama, Udruženjem “Srbija za mlade”, Udruženjem banja Srbije, JP Skijališta Srbije, Udruženjem hotelijera i restoratera Srbije HORES i YUTA-om, u 10 gradova Srbije, TOS će predstaviti turističku ponudu naše zemlje i pozvati domaće goste da svoj odmor ili deo odmora provedu u svojoj zemlji.

Nakon uspešne zimske kampanje, ova godina je počela sa povećanjem broja domaćih turista, i to u periodu januar-april za 9%, što je prvo povećanje broja domaćih turista od 2008. godine. To je podstaklo TOS da pojača aktivnosti na promociji turističke ponude namenjene domaćim turistima.

Kampanja „Moja Srbija“ sastojaće se iz nekoliko elemenata: izložbe “ MOJA SRBIJA – OUTDOOR SERBIA“ u okviru Mikser festival-a(03.-07.06.2015.), promotivnog karavana koji će putovati kroz 10 gradova Srbije (12.06.-11.07.2015), medijske i online kampanje.

Izložba “MOJA SRBIJA – OUTDOOR SERBIA”, postavljena u eksterijeru, u Karađorđevoj ulici ispod Brankovog mosta u okviru urbane celine Savamale na kojoj će se ove godine prostirati Mikser festival predstavlja 30 motiva aktivnog turizma u Srbiji: atraktivne fotografije i inspirativne poruke koje pozivaju turiste da iskoriste i ovu turističku ponudu naše zemlje.

Sam promotivni karavan je osmišljen tako da se u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama gradova u kojima se organizuje sama promocija i ostalim partnerima u kampanji, na centralnim trgovima kroz animaciju, muziku, brendirana vozila i pultove, promotivne materijale, nagradni kviz znanja i degustaciju karakterističnih lokalnih specijaliteta, predstave destinacije širom naše zemlje. U okviru karavana predstaviće se destinacije domaćini, ali i one lokalne turističke organizacije koje gravitiraju ka gradu domaćinu, kako bi objedinili regionalnu ponudu, a sve u kontekstu grupisanja destinacija prema programu “52 vikenda u Srbiji”.

Kalendar karavana je sledeći:
1. Užice, Novi Pazar 12-13. jun – NA ŠETALIŠTU KOD SEBILJA UZ BOGAT KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM I TRADICIONALNE SPECIJALITETE.
2. Niš, Leskovac 19-20. jun
3. Subotica, Novi Sad 26-27. jun
4. Čačak, Kraljevo 03-04. jul
5. Kragujevac, Beograd 10-11. jul

Dobrodošli

 

TONP na sajmu u Istanbulu

10417772_10206169007846940_8232073709620319817_n

TO Novi Pazar prvi put uspešno nastupila  na  19. Međunarodnom sajmu turizma u Istanbulu

 

 

Na juče završenom 19. Međunarodnom sajmu turizma održanom od 22.-25.01.2015. u Istanbulu  po prvi put u svojstu izlagača uz podršku lokalne samouprave  našla se  i Turistička organizacija Novi Pazar koja je na zajedničkom štandu sa TO Beograda i TO Srbije prezentovala aktuelnu turističku ponudu koju naš grad i regija nude a koji su interesantni za tursko tržište.  Sajam u Istanbulu je ove godine okupio izlagače iz preko 70 zemalja sveta,. O kakvoj je prestižnoj manifestaciji reč govori podatak da je na sajmu izlagalo preko 1000 izlagača a da je za 4 dana njegovog trajanja istu posetilo

preko 400 000 posetilaca.
Jedinstven u regionu kakav je Novi Pazar, po svemu specifičnom čime je okružen i šta poseduje, bio je kao magnet koji je privlačio sve one koji su uživali u prezentaciji koju su im predstavnici Novog Pazara predstavili putem, za tu priliku, posebno odrađenog promo materijala.
Zahvaljujući podršci naše dijaspore u Turskoj, drugog dana sajma na štandu je priređena degustacija jela našega kraja koja su specijalno za tu priliku spremljena baš u Istanbulu.

 

 

10923242_10206169005126872_3770207949264196256_n 19300_10206169004126847_7840920505109496886_n

Po rečima Valdina Hajdarpašića iz TO Novi Pazar, zajednički je zaključak svih većih tur operatera iz Republike Turske sa kojima su predstavnici Novog Pazara imali kontakte (Mika tur, Ani tur, Jolly travel, Istanbul travel, Balkan travel) da Novi pazar spada u red primamljivih turističkih destinacija i da poseduje sve ono što potencijalni posetilac iz Turske želi da vidi. Sledeći potez koji su turistički radnici iz Turske posebno apostrofirali je uvezivanje sa tur operaterima, agencijama i hotelijerima iz Novog Pazara radi zajedničkog delovanja sa TO Novi Pazar na promociji grada i planiranje višednevnih, za početak manjih i srednjih tura koje bi naš grad i regiju još više približili tržištu u Turskoj u narednoj sezoni.


U nizu izjava koje su predstavnici TO Novi Pazar (TRT haber, Ulke TV, IHA, Tek Rumeli TV, SKY TURK TV) dali domaćim turskim medijima posebno su naglašene prednosti koje naš grad ima zbog svojih primamljivih sadržaja kako u pogledu arhitekture koju poseduje tako i u pogledu kulture, života, prirodnih i drugih lepota i primamljivih cena koji su aduti našeg kraja.
Štand TO Beograda i TO Srbije na kojem je svoju ponudu predstavila i TO Novi Pazar posetili su gradonačelnik Istanbula Kadir Topbaš, Zoran Marković konzul Republike Srbije u Turskoj, direktor Turkish Airlinesa za Balkan Umit Kurtar i druge uvažene javne ličnosti.
Zahvaljujući pre svega dobroj saradnji koju TO Novi Pazar ima sa TO Srbije i ostalim većim turističkim organizacijama u zemlji Grad Novi Pazar se proteklih godina našao na više međunarodnih sajmova turizma.
TO Novi Pazar,

 

 

 

10341963_10206169015407129_5081178063788729404_n

Postavljena turistička signalizacija

Juče su u u saradnji gradske uprave i Tonp u Novom Pazaru, postavljeni  stubovi sa turističkim putokaznim tablama  kod bedema, muzeja, na izlazu nove lučne zgrade kao i kod sibilja na gradskom šetalistu postavljen je i jedan pano sa osnovnim informacijama našeg grada sa jednom sveobuhvatnom , celokupnom  turistickom ponudom grada i turistickom mapom grada.

Po ravilniku o sadržini i načinu isticanja turističke u  signalizacije u pitanju su znakovi -turističke putokazne table koje označavaju pravac puta prema  turističkom odredištu to jest označavaju  kulturno-istorijskih znamenitosti i sve  važne institucije grada na znakovima turističke signalizacije koji usmeravaju i upućuju  turiste uglavnom iz centra grada i pešačke zone ka samom odredistu.

postavljena_turisticka_signalizacijafoto rtvnp.rs

Za nas je najvaznije sto će postavljene turistička putokazne table omogućiti lakše snalaženje posetiocima ili turistima, koji žele da posete najvažnije kulturne, verske, obrazovne, istorijske, sportske i druge  institucije I objekte od posebnog značaja u našem gradu.

Takođe, u ranijem periodu nismo imali ovakav vid signalizacije, tako da su postavljene table u mnogome unapredile i gradsku  infrastrukturu u ovom domenu.